Hvorfor Lindbjergskolen?

Historien bag skolens navn

En lang historie viser, at navnet Lindbjergskolen har tråde til fortiden og knytter de to byer Hammerum og Gjellerup sammen.

Jorden, hvor den nye Lindbjergskole skal ligge har tidligere tilhørt den store gård Lindbjerggård. Lindbjerggård havde så store jorder, at dele af både Hammerum og Gjellerup er bygget på jord, der tilhørte gården. Det er baggrunden for, at bestyrelsen for Lokalhistorisk Forening for Gjellerup Sogn i 2016 anbefalede navnet Lindbjergskolen, som et oplagt navn til den nye skole.

Svend Øe, formand for foreningen fortæller:

- Vi har i bestyrelsen sat vores tidligere arkivleder Svend Eriksen på arbejde. Han har fundet en del oplysninger angående Lindbjerggård. Ifølge Svend Eriksen var Lindbjerggård tilbage i tiden en meget stor gård. I dag er der kun stuehuset tilbage. Stuehuset ligger Nørretorp 138 og huser i dag "Hurlumhejhuset Lindbjerg". Gården Lindbjerggård blev på et tidspunkt udstykket. Ved udstykningen opstod de to store gårde Lindbjergbakkegård og Bitsovgård. 20 tønder land af Lindbjerggårds jord blev solgt til Niels Nørgaard, der ejede Nørgård lige nord for Hammerum. Stuehuset fra Nørgård danner i dag rammen om Nørgårds Børnehaven på L. V. Bircks Vej. 

 

 

Lindbjerggård 1947

Lindbjerggård som den så ud i 1947

Kontaktinfo

Karen Skyum
Skoleleder
Send e-mail til hamks@herning.dk

Erik Tangen Søgaard
Skoleleder
Send e-mail til gjees@herning.dk

 

Brug altid en sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.