Det pædagogiske grundlag

De pædagogiske tanker og ideer bag Lindbjergskolen

De cirka 1000 elever på den kommende Lindbjergskole vil opleve en helt ny slags skoledag. Når en helt ny skole skal bygges fra bunden, er det nemlig den perfekte anledning til at finde på nye løsninger.

På Lindbjergskolen vil eleverne opleve en hverdag, hvor skolen er indrettet som en "mini-by" - og de bevæger sig rundt i byen, alt efter hvad de skal lære.

For elever fra 4.klasse og op betyder det, at der ikke længere er nogle klasselokaler, som man kender dem i dag. I stedet er alle lokaler indrettet til de fag, de skal bruges til, som man i forvejen kender det fra eksempelvis fysik- eller musiklokaler. Samtidig vil alle lokaler have teorilokaler med tilhørende værkstedsområder og udstillingsområder.

Det giver mulighed for høj faglighed og gode læringsmiljøer. Værkstedsområder og udstillingsområderne sikrer gode muligheder for, at der kan laves anvendelses-orienteret undervisning, hvor eleverne løser konkrete opgaver og viser både produkt og proces frem. Samtidig kommer der indbydende og inspirerende fællesområder, som eleverne kan bruge, når samværet ikke handler om det faglige.

For de mindste elever i 0. -3. klasse vil der stadig være et fast hjemmelokale.

Hver af de tre aldersgrupper, indskoling, mellemtrin og udskoling, får deres egen afdeling, eller "kvarter", med egne fællesarealer. Samtidig laves der et centralt mødested, hvor alle skolens elever kan færdes.

Lindbjerg1

Kontaktinfo

Karen Skyum
Skoleleder
Send e-mail til hamks@herning.dk

Erik Tangen Søgaard
Skoleleder
Send e-mail til gjees@herning.dk

 

Brug altid en sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.